De afgelopen weken heb ik meerdere gesprekken gevoerd met intermediairs en potentiële opdrachtgevers. Kennis van AFAS is hot op dit moment. Tijdens deze gesprekken komt naar voren dat implementatie- c.q. optimalisatietrajecten behoorlijk worden onderschat. Directies en managers van ondernemingen willen veranderingen binnen hun onderneming. Ze willen verregaande automatisering van de administratieve processen maar onderschatten de impact van een dergelijke verandering. Een ERP pakket...

Lees meer