Informatiemanagement & Rapportages

Tegenwoordig is het een must om over goede stuurinformatie te beschikken. Hierbij loopt men tegen twee problemen aan, namelijk diverse administratieve systemen die niet met elkaar communiceren en er is geen aansluiting tussen de strategie en de uitvoering.

BoostXXL adviseert en ondersteunt het gehele traject om tot de juiste stuurinformatie te komen. Met behulp van een informatiemanagement systeem zorgt BoostXXL voor de juiste stuurinformatie die nodig is om uw onderneming op een hoger niveau te brengen. Het onderdeel rapportages en analyses bestaat uit 2 onderdelen. BoostXXL kan u op alle twee de onderdelen ondersteunen en adviseren.

Informatiemanagement

Informatiemanagement is het proces dat ervoor zorgt dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een organisatie ontstaan worden vertaald in informatievoorziening.

Door middel van een plan van aanpak brengen we de strategie vanuit de top tot op de werkvloer in beeld. Dit doen we met behulp van de strategiekaart. Om de strategie concreet te vertalen naar de werkvloer maken we gebruik van alignement. Met alignement zorgen we er voor dat de organisatiestrategie op de juiste wijze wordt vertaald naar de onderliggende clusters of afdelingen.

Om een één-op-één link te leggen tussen een indicator op organisatieniveau en de indicator op een onderliggend afdelingsniveau maken we tenslotte gebruik van de cascaderingsmatrix. De cascaderingsmatrix is een hulpmiddel om afdelingsplannen in overeenstemming te laten zijn met de hoger liggende organisatiestrategie.

Op deze manier ontstaat er mechanisme waarbij snel en effectief over de juiste stuurinformatie kan worden beschikt en er snel op beschikbare stuurinformatie kan worden ingespeeld.

Rapportages

De vertaling van de informatiebehoeften, die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen komen, worden in rapportages weergegeven. Een rapportage is een verslaglegging van een activiteit, gebeurtenis of toestand. Er is onderscheid te maken in stuur- en verantwoordingsrapportages.

In het plan van aanpak is uitvoerig beschreven welke stuurinformatie nodig is om tot een effectieve en efficiënte rapportage te komen. Het plan van aanpak vormt de basis voor het opzetten van de rapportage. Voor de inrichting van de rapportages wordt gebruik gemaakt van een standaard systematiek waarbij ook een aantal standaarden worden gehanteerd voor het visuele aspect.

knop_vooreenvrijblijvendgesprek